כמה כסף נשאר להוציא בכל קטגוריה?

איך להשתמש בקטגוריות שבתזרים?

דני avatar
נכתב על ידי דני
עודכן לפני יותר משבוע

כל עוד התזרים הוא חיובי, המערכת מחשבת כמה כסף נשאר להוציא על הוצאות משתנות בכל שבוע, את החישוב אפשר להבין כאן.

במקרה של תזרים שלילי, המערכת תציג את הסכום שבו חרגנו החודש. כלומר צפי ההכנסות פחות צפי ההוצאות, הסכום שנשאר הוא היתרה שלילית, וכל הוצאה משתנה שנעשה תשפיע על היתרה השלילית.

👈 כדי לדעת כמה כסף נשאר להוציא על הוצאות משתנות בשבוע, נסתכל על המספר שבצבע ירוק בכניסה לתזרים.

👈 כדי לדעת כמה כסף נשאר להוציא על ההוצאות המשתנות של כל החודש, נסתכל על ״מומלץ להוציא עד״ בחלק של הוצאות משתנות.

👈 כדי לדעת כמה כסף אפשר להוציא בשאר הקטגוריות במעקב נסתכל על החלק של ״צפוי לצאת״ בכל קטגוריה.

👈 כמה נשאר להוציא בהוצאות הקבועות המערכת צופה לפי מה ההוצאות הקבועות של החודש הקודם. כשההוצאה תרד בפועל, היא תופיע גם בתזרים במקום המתאים, איפה שהמערכת צפתה לה.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?