כל האוספים
האלף בית של רייזאפ
מה נחשב ״לא בתזרים״?
מה נחשב ״לא בתזרים״?

איזו הוצאה או הכנסה כדאי להוציא מהתזרים ובאיזה מקרה?

דני avatar
נכתב על ידי דני
עודכן לפני יותר משבוע

המערכת מציגה באופן אוטומטי בתזרים את כל התנועות שמופיעות בחשבון הבנק שלך. אבל כדאי שבתזרים יופיעו רק ההכנסות וההוצאות שקשורות לחודש הזה ושייכות לך.

איזו הוצאה או הכנסה לא קשורה לחודש הזה?

למשל מענק חד פעמי שקיבלתי ואני לא ארצה להוציא אותו במהלך החודש, זו הכנסה שכדאי להגדיר כ״לא תזרימית״. לא מדובר בכסף ששייך ספצפיפית לחודש הזה.

איזו הוצאה או הכנסה יכולה להיות לא שייכת אליי?

למשל אם שילמת על חברה בקנייה מסוימת והיא תחזיר לך את הכסף, כדאי שההוצאה על החברה וגם ההכנסה של ההחזר ממנה יהיו מוגדרות כ״לא בתזרים״, וככה הנתונים בתזרים יהיו מדוייקים רק להוצאות שלך.

מה כן נחשיב בתזרים?

הכנסות - שנועדו לממן את ההוצאות של החודש.
הוצאות - שמומנו מההכנסות החודשיות שמופיעות בתזרים.
עסקאות אחרות, אפשר להוציא מהתזרים על ידי העברה ל״לא תזרימי״.

מה יקרה אחרי שנגדיר הוצאה או הכנסה ״לא בתזרים״ ?

הן לא יילקחו בחשבון בחישוב של התזרים, אבל הן כן יכנסו לחשבונות הבנק והאשראי ולכן ישפיעו על יתרת העו״ש.

נוכל למצוא אותן בחלק התחתון שבתזרים, זה שבצבע אפור ״לא בתזרים״:

ע״י לחיצה על ״פירוט״ נוכל לראות באיזה הכנסות או הוצאות מדובר.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?