כל האוספים
תזרים למתקדמים ומתקדמות
תחילת חודש ותזרים חדש - איך לעדכן את ההכנסות וההוצאות הקבועות?
תחילת חודש ותזרים חדש - איך לעדכן את ההכנסות וההוצאות הקבועות?

יכול להיות שיש הכנסה קבועה או הוצאה קבועה שחסרה, ובדיוק בשביל זה הכנו את המדריך למקרים ותגובות שיאפשרו לחודש החדש להיות מעודכן כבר עכשיו

דני avatar
נכתב על ידי דני
עודכן לפני יותר משבוע

בתחילת כל חודש, כדאי לעשות כמה פעולות פשוטות, לוודא שהנתונים בתזרים מעודכנים, ואפשר לצאת לדרך לחודש חדש בראש שקט. התזרים כבר יעשה את שלו ויציג את כל ההוצאות וההכנסות במקום המתאים, ולנו ישאר רק לעקוב אחריו ופשוט להיות בטוב עם הכסף שלנו.

הכנסות

נתחיל עם לוודא שהמערכת צופה את ההכנסות הקבועות שיכנסו במהלך החודש ובסכום הנכון:

חסרה לי הכנסה בתזרים

👈 אם ההכנסה שלך כבר התקבלה לחשבון הבנק ולא מופיעה בתזרים - זה לרוב אומר שהיא נכנסה באחד מהימים האחרונים של החודש הקודם. לכן, יהיה צריך לגשת לתזרים של החודש הקודם, להשתמש בחיפוש וללחוץ על 🔍 כדי למצוא אותה, ללחוץ על שלוש הנקודות שמשמאל, ללחוץ על ״זו לא הכנסה משתנה״ ולבחור ב״קבועה״. לאחר מכן, היא תעבור באופן אוטומטי לתזרים של החודש הנוכחי.

👈 אם חסר צפי של ההכנסה קבועה, נבדיל בין הכנסה קבועה חדשה לגמרי שלא התקבלה בחודשים שלפני, לבין הכנסה קבועה שהתקבלה והופיעה גם בחודש הקודם:

👈 חסר צפי של הכנסה קבועה חדשה לגמרי שלא התקבלה בחודשים הקודמים - במקרה כזה, אפשר להוסיף לצפי ההכנסות המשתנות את הסכום של שיכנס במהלך החודש. צריך ללחוץ על שלוש הנקודות שבצד שמאל של ההכנסות ולבחור ב״לעדכן צפי הכנסות משתנות״.

ככה, המערכת תצפה לה כבר מעכשיו ואחרי שהיא תתקבל בפועל, יהיה צריך להגדיר אותה כהכנסה קבועה, והמערכת תצפה לה גם בחודשים הבאים.

👈 חסר צפי של הכנסה קבועה שהתקבלה גם בחודש הקודם - זה לרוב אומר שההכנסה בחודש הקודם הוגדרה כ״משתנה״ ולא כ״קבועה״, ולכן המערכת לא צופה אותה בחודש הזה. אבל אפשר לתקן את זה, פשוט צריך לגשת לתזרים של החודש הקודם, להשתמש בחיפוש וללחוץ על 🔍 כדי למצוא את ההכנסה שחסרה, ללחוץ על שלוש הנקודות שמשמאל, ללחוץ על ״זו לא הכנסה משתנה״ ולבחור ב״קבועה״. לאחר מכן, המערכת תצפה אותה באופן אוטומטי גם בתזרים של החודש הזה.

אני רוצה לערוך את סכום ההכנסה

👈 אני רוצה לערוך את הסכום של צפי ההכנסה - צריך ללחוץ על שלוש הנקודות שמשמאל להכנסה, ואז לבחור ב״לערוך או למחוק את הסכום הצפוי״, לעדכן את הסכום המתאים וללחוץ על ״עדכון הסכום הצפוי״.

👈 אני רוצה למחוק את צפי ההכנסה - צריך ללחוץ על שלוש הנקודות שמשמאל להכנסה, ואז לבחור ב״למחוק את הצפי״ ואז ללחוץ למטה על ״מחיקת צפי הכנסה״.

👈 כבר התקבלה בחשבון הבנק משכורת גבוהה מהרגיל ואני רוצה להציג בתזרים רק חלק מהסכום - אין אפשרות לפצל הכנסה קבועה בתזרים, לכן אם החודש התקבלה משכורת גבוהה מהרגיל (בגלל בונוס או החזרי הוצאות) אפשר להזין את ההפרש בין הסכום שנכנס בפועל, לבין המשכורת הקבועה ב״יעד החודשי״. ככה, המערכת תשים את הסכום הזה ״בצד״ והיא לא תקח אותו בחשבון ככסף שאפשר להוציא בתזרים במהלך החודש והוא לא יכלל בחישוב.

צפויה להיכנס הכנסה משתנה החודש

👈 אפשר להוסיף צפי להכנסה משתנה בתזרים, ככה המערכת תצפה להכנסה הזו כבר מעכשיו, ברגע שהיא תתקבל בחשבון הבנק במהלך החודש הסכום יתעדכן בהתאם. פשוט לוחצים על שלוש הנקודות שבצד שמאל של ההכנסות ובוחרים ב״לעדכן צפי הכנסות משתנות״.

יש לי עסק עצמאי וההכנסות שלי משתנות

👈 אפשר להוסיף צפי להכנסות משתנות בהתאם לסכום שצפוי להתקבל בחשבון הבנק במהלך החודש הנוכחי כמו בהסבר של החלק הקודם.

כדאי לשים ❤️ שאם יש אפשרות, אנחנו ממליצים להפריד בין החשבונות של העסק לחשבונות של משק הבית, ולנהל את כל ההכנסות וההוצאות של העסק בחשבון בנק נפרד שלא יהיה מחובר לתזרים. בצורה כזאת, אפשר יהיה מדי חודש להעביר ״משכורת״ מהחשבון של העסק לחשבון של משק הבית, ולייצר הכנסה קבועה בתזרים.

כשנסיים לעבור על ההכנסות, נוודא שהסכום של הצפי הכולל מסתדר מבחינתנו ואפשר להמשיך לשלב הבא 💪


הוצאות קבועות

אני רוצה לשנות סכום של צפי להוצאה קבועה

👈 נעבור על כל ההוצאות הקבועות ונודא שהן באמת צפויות לצאת החודש ובסכומים שכתובים. במקרה שצריך לעשות שינוי - אפשר לערוך את הסכום של צפי ההוצאה או למחוק אותה באופן כללי. פשוט לוחצים על שלוש הנקודות שמשמאל להוצאה, לוחצים על ״עריכת צפי״, מעדכנים את הסכום הצפוי ולוחצים על ״עדכון הסכום הצפוי״. כדי למחוק, נלחץ על ״מחיקת צפי הוצאה״.

חסר צפי של הוצאה קבועה

👈 ההוצאה ירדה גם בחודש הקודם - זה לרוב אומר שההוצאה בחודש הקודם מוגדרת כ״משתנה״ ולא כ״קבועה״, ולכן המערכת לא צופה אותה גם בחודש הנוכחי. אבל אפשר לתקן את זה. פשוט צריך לגשת לתזרים של החודש הקודם, להשתמש בחיפוש וללחוץ על 🔍 כדי למצוא את ההוצאה שחסרה, ללחוץ על שלוש הנקודות שמשמאל להוצאה הרלוונטית, ללחוץ על ״להזיז את ההוצאה״ ולבחור ב״קבועה״.

👈 זו הוצאה קבועה חדשה, שהחודש תרד בפעם הראשונה - אין אפשרות לצפות אותה כבר בתחילת החודש, אבל בינתיים, אפשר להוסיף את הסכום שצפוי לרדת ל״יעד החודשי״, ואז המערכת תשים את הסכום הזה ״בצד״, והוא ירד מחישוב יתרת ההוצאות המשתנות. אחרי שההוצאה תרד בפועל בפעם הראשונה, יהיה אפשר לסווג אותה כ״קבועה״.


קטגוריות במעקב

👈 אני רוצה לשנות את הסכום שצפוי לצאת בקטגוריה - כדאי לוודא שהסכום שצפי לצאת בתזרים הוא באמת הסכום שנרצה להוציא החודש בקטגוריה. במקרה שלא, אפשר לערוך את הסכום. פותחים את התפריט של הקטגוריה (בצורת 3 נקודות מצד שמאל), בוחרים ב״עריכת סכום״, מכניסים את הסכום החדש ולוחצים על ״עדכון הסכום הצפוי״.

👈 יש קטגוריה שאני רוצה להוסיף ולעקוב אחריה בתזרים - במקרה כזה, צריך לגלול למטה בתזרים וללחוץ על הכפתור ״הוספת קטגוריה למעקב״ (שמתחת לקטגוריות שבצבע כחול), ואז לבחור באחת מהאפשרויות שברשימה וללחוץ ״המשך״. שם, צריך למלא את הסכום שצפוי לצאת החודש עבור ההוצאות מהסוג הזה, ולסיום ללחוץ על ״הוספת קטגוריה״. כמובן שאפשר גם להוסיף קטגוריה לפי בחירה אישית - פשוט לוחצים על ״אחר״ בסוף הרשימה, ולאחר מכן, הקטגוריה תתווסף אוטומטית גם לתזרימים הקודמים.

👈 אני רוצה למחוק קטגוריה מהתזרים - במקרה שבו אין לנו צורך לעקוב אחרי קטגוריה מסויימת, אפשר למחוק אותה. צריך ללחוץ על שלוש הנקודות בצד שמאל של הקטגוריה הרלוונטית, ולבחור ב״מחיקה מהתזרים״. אם יש הוצאות בקטגוריה הזו, אז הן יועברו מהקטגוריה שנמחקה ל״הוצאות משתנות״.

כדאי לדעת שההמלצה שלנו היא לפתוח קטגוריות במעקב רק בשביל ההוצאות שיורדות לעיתים קרובות בכל חודש, ולהשתדל לעקוב אחרי כמה שפחות קטגוריות. ככה, קל וברור יותר לעקוב אחרי התזרים באופן כללי.


יתרה להוצאות משתנות

אחרי שסידרנו את כל ההכנסות וההוצאות שהמערכת צופה להן בתזרים, אפשר לדעת כמה כסף נשאר להוצאות משתנות. ההוצאות המשתנות יתווספו במהלך החודש לתזרים לפי היום שבו נעשית העסקה ובחלוקה לשבועות.

👈 אם היתרה היא שלילית, זה אומר שכבר עכשיו המערכת צופה שהחודש יסתיים עם יתרה שלילית, וכל הוצאה משתנה נוספת תגדיל את גובה היתרה השלילית. במקרה כזה, מומלץ מאוד לקרוא את המדריך שלנו לתזרים שלילי ולהיעזר בו.

👈 אם היתרה היא חיובית, המערכת תציג כמה כסף נשאר להוציא החודש על הוצאות משתנות באופן כללי, ותציג בחלק העליון של התזרים כמה נשאר להוציא בכל שבוע. הסכום הזה ישתנה בהתאם להוצאות שיעשו במהלך החודש. כל הוצאה משתנה נוספת, תקטין את הסכום שנשאר להוציא.


יוצאים לחודש חדש

עכשיו כשסידרנו את הנתונים בתזרים, הוא כבר יעשה את שלו ויציג את כל ההוצאות וההכנסות במקום המתאים. לנו ישאר רק לעקוב אחריו כמה שיותר ולהיות על זה.

כדאי להיכנס לתזרים לפחות שלוש פעמים בשבוע, ובכל כניסה לחפש את הנקודה הירוקה שמציגה את ההוצאות וההכנסות החדשות.

אם במקרה פספסת, כדאי לצפות בסרטון הסבר על התזרים, ולהירשם לוובינר שבו נפגוש את הצוות של רייזאפ כדי ללמוד איך להשתמש בתזרים כדי להגיע למטרות.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?